Onze visie en missie

De visie van Gebr. Zwinkels is:

In de teelt van tomaten gaat het om de combinatie van veel facetten. Een tomaat moet smaakvol zijn, maar ook voldoende opbrengst leveren om het rendement veilig te stellen. Supermarkten en consumenten stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van versproducten. Op het gebied van voedselveiligheid zijn de toleranties minimaal.

In de visie van Gebr. Zwinkels kunnen we het beste aan die eisen beantwoorden met een bedrijfsgrootte zoals we die nu hebben. Daarmee houden we als drie broers maximale grip op het proces. Terwijl we tegelijkertijd de grootschaligheid hebben om processen optimaal te stroomlijnen, ook als het gaat om kostenefficiency. Als familiebedrijf kennen we bovendien een hoge mate van betrokkenheid.

De missie van Gebr. Zwinkels is:

Telen volgens traditie, maar wel op een moderne, duurzame manier, waarbij een smaakvol product voorop staat.